Autonome stroomvoorziening voor KWS – Koninklijke VolkerWessels

Volledig elektrisch aangedreven bouwwagen Voor Nederlands infra- en wegenbouwbedrijf.
Autonome stroomvoorziening voor KWS – Koninklijke VolkerWessels

Begin april dit jaar heeft Top Systems BV in Nederland een duurzame, autonome stroomvoorziening geleverd aan KWS, een werkmaatschappij van Koninklijke VolkerWessels. In navolging van een elektrische vrachtwagen en elektrische minikraan draagt deze volledig elektrisch aangedreven bouwwagen bij aan de duurzame ambities van dit Nederlandse infra- en wegenbouwbedrijf.

Het systeem

De 'groene trailer' is uitgerust met 6 DMEGC zonnepanelen, een Victron SmartSolar MPPT solar laadcontroller, een Victron Quattro omvormer-lader met automatische omschakelaar en twee compacte MG Energy Systems Lithium-Ion hoge dichtheid NMC accu's. Eén enkele Victron Color Control wordt gebruikt om het gehele systeem te besturen en te monitoren. Deze mobiele bouwplaatstrailer wordt ingezet bij weginfrastructuurprojecten in de regio Amsterdam.

Het beperken van zowel de CO2- als de stikstofuitstoot is een belangrijk doel voor KWS. “We werken voortdurend aan het terugdringen van onze CO2- en stikstofuitstoot. Daarbij richten we ons niet alleen op de inkoop van groene energie, het hergebruik van materialen en het verhogen van de efficiëntie van onze asfaltcentrales, maar ook op de elektrificatie van ons materieel”, aldus Pepijn Kok, Manager bij KWS Infra in de regio Amsterdam-Utrecht.

De missie: autonome stroomvoorziening

“Bij KWS willen we de meest duurzame wegenbouwer en -aannemer van Nederland zijn. Onze missie is het realiseren van een 100% circulaire infrastructuur in 2040. Grote projecten en aanbestedingen in Nederland worden steeds vaker gegund op basis van de zogenaamde EMVI-regeling. Binnen deze regeling is naast de prijs ook de duurzaamheid leidend. Bovendien is het op veel plaatsen in ons land – waaronder Amsterdam – niet meer toegestaan om te werken met grote generatoren aangedreven door fossiele brandstoffen. Een paar jaar geleden hebben we al een stap in de goede richting gezet met de overstap naar Aspen-benzine, die vrijwel geen schadelijke stoffen als zwavel, benzeen en aromaten bevat.

Echter: grondstoffen worden steeds schaarser en we moeten naar een duurzame en emissievrije bouwplaats, waarbij elektrificatie van ons (kleine) materieel essentieel is. De duurzame en volledig elektrische bouwwagen past perfect binnen deze ambitie en zou relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Bovendien voldoet deze mobiele aanhanger aan de leefbaarheid op de bouwplaats. De constructie is erg stil. Het gezoem van draaiende aggregaten tijdens de lunchpauzes is niet meer aan de orde, wat voor onze medewerkers erg prettig is.”

 

Duurzame energieopwekking

Als gevolg van de elektrificatie zal het elektriciteitsverbruik binnen het bedrijf KWS flink toenemen, benadrukt Kok. “De groeiende vraag naar elektriciteit kan op twee manieren schoon en goedkoop worden opgewekt: door het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Omdat er op de meeste bouwplaatsen geen windmolens staan, hebben wij gekozen voor de integratie met zonnepanelen op het dak. De uitdaging was om de trailer uit te rusten met voldoende zonnepanelen om het dagelijkse stroomverbruik op te vangen. Om inzicht te krijgen in dit verbruik hebben we het elektriciteitsverbruik over een langere periode gemeten. Voor dit project zijn wij in contact gekomen met Top Systems, die ons bij dit project heeft kunnen assisteren. Op basis van de wensen hebben wij een goede offerte gekregen qua prijs en risico’s. De samenwerking tijdens dit project was uitstekend. Top Systems heeft haar afspraken in tijd en geld nagekomen.”

 

Principes voor de refit

“In nauwe samenwerking met de Duurzaamheid & MEAT Coördinator en het Hoofd van de afdeling Road & Equipment van KWS heb ik de uitgangspunten geformuleerd voor de refit van de bestaande bouwtrailer.” zegt Ronald van den Berg, Salesmanager bij Top Systems. “Hoeveel zonnepanelen waren er nodig? En welk systeem past het beste bij dit project? Wat betekende dit voor de hoogte van de aanhanger? Welke batterijsystemen en omvormers zijn de beste keuzes? En wat is de beste plek om de benodigde componenten te installeren en te integreren? Op basis van deze uitgangspunten heeft Top Systems een compleet ontwerp gemaakt voor de gehele autonome stroomvoorziening inclusief de batterijopslag.”

Gerelateerde Links

Topsystemen B.V